Latvijas Pirts Savienības viedoklis par pirtnieku darba atsākšanu

Biedrība “Latvijas pirts Savienība” (turpmāk – biedrība) vērš uzmanību, ka vienmēr ir atbalstījusi pirti, kā līdzvērtīgas skaistumkopšanas nozares sakārtošanu. Neskatoties uz veiksmīgu sadarbību ar Latvju pirts un SPA asociāciju (turpmāk - asociācija) ētikas komisijas darbā, diemžēl jānorāda, ka asociācija iepriekš nozīmīgos nozares sakārtošanas pasākumos, piemēram standartu izstrādē, nav piesaistījusi biedrību.
Biedrība atbalsta profesionālu epidemiologu viedokli un valdības nostāju attiecībā uz epidemioloģiskās drošības pasākumiem valstī kopumā tai skaitā papildinātās prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem, nosakot specifiskas prasības, ko nepieciešams ievērot un nodrošināt, lai sniegtu drošus skaistumkopšanas pakalpojumus. Norādām, ka uz visām nozarēm būtu attiecināmi vienoti kritēriji un nebūtu izdalāmi atsevišķi skaistumkopšanas pakalpojumi kā prioritāri. Biedrība neuzskata, ka pirtniecības pakalpojuma sniedzējam būtu nepieciešams par savu darbību paziņot Veselības inspekcijai.
Uzskatām, ka valdībai, pieaicinot epidemiologus, būtu jāizstrādā epidemioloģiskās drošības kritēriji dažādām tautsaimniecības nozarēm, tai skaitā pirtnieku sniedzamajiem pakalpojamiem.
Esam gatavi iesaistīties šo kritēriju izstrādē, vienlaikus iestājoties par cilvēku drošību un veselību.
Biedrība pauž viedokli, ka, līdzīgi kā pirmo četru klašu izglītības iestādes, reģistrētie pirtnieki varētu atsākt darbu drošākajos reģionos ar mazu saslimušo skaitu, strādājot legāli un ievērojot visas nozarei izvirzītās epidemioloģiskās drošības prasības.
Biedrība ir gatava konstruktīvai sadarbībai ar asociāciju, lai iesaistītos valstisku lēmumu pieņemšanā pirts pakalpojumu sniegšanas atsākšanā.
Vienlaikus biedrība norāda, ka tā ir nepolitiska organizācija un neiesaistīsies tādu lēmumu kā kāda ministra vai valdības demisijas pieprasīšanā.
Biedrība uzskata, ka jautājumi ir izdiskutējami ar plašāku pirtnieku un pirtnieku biedrību loku.


 .